Svar på noen spørsmål om DAB

 

Hva er DAB ?

DAB er en forkortelse for Digital Audio Broadcasting, som på norsk betyr digital lydkringkasting. DAB benytter en helt ny type radioteknikk som gjør overføringen fri for støy og sus.

 

 

Hva er mine fordeler som radiolytter ved å benytte DAB ?

 

Er Digitalradio det samme som DAB ?

Ja, i noen land blir DAB også markedsført som digital radio, men vær oppmerksom på noen som prøver å selge FM-radioer under betegnelsen digtal radio bare fordi display og noen deler i radioen er digitale. Dette er og blir FM-radioer med FM-systemets svakheter.

 

 

Hvorfor ikke bare fortsette med det gamle FM-nettet ?

Frekvensspekteret for FM er overfylt. Digitalradio/DAB har bedre utnyttelse av frekvens-ressursene. En må behandle frekvenser som en naturressurs. Det er knapphet på båndbredde, og DAB vil få flere kringkastere inn på de tilgjengelige frekvens-ressursene.

 

 

Hvorfor kan ikke internet bli fremtidens medie for radio ?

Mobiliteten for deg som radiolytter vil bli borte. De teknikker som i nær fremtid, UMTS inkludert, kan gi mobil overføringskapasitet er ikke egnet for kringkasting. Dvs når mange brukere skal ha overført de samme data, vil digitalradio/DAB gi en mye høyrere effektivitet og dermed være svært mye billigere. Selv i hjemmet er overføringskapasiteten så lav at det vil være problemer for flere husstandsmedlemmer samtidig å lytte på forskjellige kanaler. Til slutt det viktigste, du som forbruker vil med telefon og mobiltelefon måtte betale tellerskrit. Digitalradio er og blir gratis.

 

 

Hvorfor kan ikke digital-TV (DTT/DVB) brukes som medium for radio ?

DTT/DVB har langt dårligere egenskaper for mobil mottaking. For å oppnå samme effektivitet ved bruk av DTT/DVB vil kostnaden være mangedoblet.

 

 

Hvem kan ta inn DAB ?

Omlag 70 % av befolkningen er i dag dekket. Nå som antallet DAB-mottakere øker i befolkningen vil en videre utbygging finne sted.

Se dekningskart for DAB

 

 

Hvilke frekvenser sender DAB på ?

DAB er tildelt frekvensområdet 174 – 240 MHz og  1452-1491 MHz.

174 – 240 MHz kalles band III, og deles inn i kanalnummer 5 til 13 og med tilleggs-

bokstav A til D.  1452 – 1491 MHz kalles L-båndet. Nummereringen er L1-L23

F.eks. Norge Riks går i kanal 12D (229.072MHz)

 

 

Hvordan kommer nærradioene inn på DAB ?

Nærradioene vil nok i hovedsak bli plassert i L-båndet. Dette båndet har så høy frekvens at den effektive rekkevidden er noe lavere enn i bånd-III. Men det er flere kanaler tilgjengelig, slik at en får plass til det mangfold som nærradioen representerer.

 

 

Hva er et ensemble i DAB ?

På norsk sier vi at det er en blokk. En blokk er en samling av flere program  som er komprimert og pakket sammen. Hver blokk har sin frekvens. I den landsdekkende blokken sendes det på samme frekvens over hele landet. Når du stiller inn din radio på en blokk, har du tilgang til alle radioprogrammene som ligger i blokken. Du kan så ta en kjøretur fra Lindesnes til Nordkapp uten å stille om radiomottakeren.

 

 

Hva er forskjellen på riks-DAB og region-DAB ?

Norge Riks er den landsdekkende program-blokken.

Det vil i tillegg bli utbygget 6 regioner som er blitt hetende region-DAB. Den første region-DAB blokken som bygges ut er Østlandet. Programmene som sendes ut i denne blokken skal i vesentlig grad ha en særlig geografisk tilhørighet til regionen. Dvs. NRK Østlandssendingen skal ligge i reigon-DAB Østlandet.

 

 

Hvordan er Norge delt inn i regioner ?

Det er planlagt 6 regioner, hvor Østfold er først ut høsten 2000.

  1. Østfold, Oslo/Akershus, Vestfold

  2. Buskerud, Oppland, Hedmark

  3. Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder

  4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

  5. Møre og Romsdal, Sør-Trødelag, Nord-Trøndelag

  6. Nordland, Troms, Nord-Troms, Finnmark

 

 

Hva er komprimering ?

Det menneskelige øret og hjernen kan faktisk ikke registrere at vi fjerner en del av nyansene i lyden du lytter på. På fagspråket kalles dette psyko-akustisk filtrering. Ved å ta bort denne overskuddsinformasjonen kan vi redusere mengden av data som skal overføres til din radio.

Mrk.

Noen ganger snakker man om komprimering på en annen måte. Mange radiostasjoner vil at lydvolumet når radioverten snakker skal være omtrent like sterkt som ved høy musikk. Dette er komprimering i volumstyrke.DAB systemet har også her noen fine fordeler ved at lytteren kan slå av og på volum-komprimeringen etter eget ønske. Ved å slå av volum- komprimeringen i DAB vil du få oppleve større dynamikk i musikken.

 

 

 

 

Hvordan Norge Riks blokken er sammensatt

Det er kanskje vanskelig å se for seg hvordan de forskjellige uttrykkene forholder seg til hverandre. Figuren under prøver å illustrere den hierarkiske oppbyggingen.

Dagens Norge Riks-blokk har bare Tjenester/Services med en primærkomponent.

 

For videre info har NRK en god side om DAB-teknologien